HE 272/2009

laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.02.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 10.02.2010

Käsittely päättynyt 12.03.2010 LiVM 1/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.02.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

11.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

19.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö

- apulaisjohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto (K)

- lakimies Miina Ojajärvi, Kuluttajavirasto (K)

- asiantuntija Veijo Turunen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuluttajaliitto (K)

25.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Anu Kettunen, Viestintävirasto

- lakimies Henriikka Piekkala, Viestintävirasto (K)

- Executive Vice President Ilkka Kivisaari, Digita Oy (K)

- Project Director Janne Holopainen, PlusTV (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- FiCom (K)

- Viestinnän Keskusliitto (K)

26.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Anna Tsakirakis, DNA Oy (K)

- lakimies Satu Puranen, Elisa Oyj (K)

- osastopäällikkö Turkka Koivu, Elisa Oyj

- legal counsel Karol Mattila, TeliaSonera Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi

- Arto Särkän sähköpostiviesti

03.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- apulaisjohtaja Merja Saari, Viestintävirasto

10.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- Viestintäviraston sähköposti

12.03.2010

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 1/2010 vp