HE 272/2010

HE 272/2010

laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.11.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 30.11.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 01.12.2010

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.12.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 01.12.2010

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.12.2010

Epävirallinen keskustelu