HE 273/2010

HE 273/2010

laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.11.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 01.12.2010

Käsittely päättynyt 27.01.2011 StVM 50/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö

- matemaatikko Pirjo Moilanen, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö

- toimistopäällikkö Matti Koivu, Finanssivalvonta (K)

- aktuaaripäällikkö Jaakko Aho, Eläketurvakeskus

- johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry

19.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- ekonomisti Ville Kopra, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Markku Salomaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Eläketurvakeskuksen lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät

20.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Hillevi Mannonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (K)

- pääaktuaari Hannu Parviainen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola (K)

- aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

- aktuaarijohtaja Mikko Karpoja, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia

- lakimies Ismo Heinström, Eläkesäätiöyhdistys - Esy ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.01.2011

Valmistava keskustelu

27.01.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 50/2010 vp