HE 274/2010

asian uudelleen käsittelyä koskevien säännösten muuttamiseksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.11.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 01.12.2010

Käsittely päättynyt 27.01.2011 StVM 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Tiina Muinonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

- toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

- varapuheenjohtaja Jukka Lilleberg, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta

- toimistopäällikkö Olli Häkkinen, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

- Opintotuen muutoksenhakulautakunta

- Akava ry

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.01.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 51/2010 vp