HE 275/2009

laeiksi elintarvikelain ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.02.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 10.02.2010

Käsittely päättynyt 02.06.2010 MmVM 11/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Anne Haikonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- yksikönjohtaja Arja Kaiponen, Elintarviketurvallisuusvirasto (K)

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Roger Bagge, Suomen Pakkausyhditys (K)

- kaupungineläinlääkäri Riikka Åberg, Helsingin kaupungin ympäristökeskus (K)

Kirjaus

29.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tullilaboratorio (K)

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

Käsittely

11.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Kirjaus

11.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

Käsittely

18.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Anne Haikonen, maa- ja metsätalousministeriö

21.05.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.06.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

02.06.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 11/2010 vp