HE 275/2010

laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.12.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.12.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 09.12.2010

Käsittely päättynyt 24.02.2011 HaVM 36/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- lähetetty myös perustusvaliokunnalle lausuntoa varten

Käsittely

20.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- passi- ja viisumiyksikön päällikkö Päivi Blinnikka, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Veli-Pekka Rautava, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Virpi Ikkelä, oikeusministeriö

- ylitarkastaja Pekka Martin, Maahanmuuttovirasto (K)

- hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen, Helsingin hallinto-oikeus

- poliisitarkastaja Mia Poutanen, Poliisihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö, poliisiosasto (K)

- Helsingin poliisilaitos (K)

01.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

09.02.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 55/2010 vp

17.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

22.02.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.02.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 36/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.12.2010

Käsittely päättynyt 08.02.2011 PeVL 55/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.12.2010

Epävirallinen keskustelu

28.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Päivi Blinnikka, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntösihteeri Veli-Pekka Rautava, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Mikael Koillinen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Mikael Hidén, (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 55/2010 vp