HE 276/2004

HE 276/2004

asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.02.2005 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 07.02.2005

Käsittely päättynyt 31.03.2005 YmVM 4/2005 vp

Käsittelyvaiheet

08.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

10.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö

- lakimies Outi Kanniainen, Valtiokonttori

- erikoissuunnittelija Kimmo Huovinen, Valtion asuntorahasto

- johtaja Kaija Erjanti, Suomen Pankkiyhdistys (K)

- suunnittelija Tuomas Kurttila, Nuorisoasiain neuvottelukunta (K)

Jatkettu I käsittely

17.03.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

29.03.2005

Yleiskeskustelu

31.03.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 4/2005 vp

​​​​