HE 276/2009

laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.02.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.02.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 40/2009 vp TPA 29/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.02.2010

Käsittely päättynyt 01.06.2010 StVM 13/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Kirjaus

17.05.2010

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Akava, EK, SAK, Suomen Yrittäjät, STTK

Käsittely

18.05.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 24/2010 vp

20.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Raija Asola, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Pirkko Sihvonen, Kansaneläkelaitos

- lakimies Riitta Burrell, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- ylilääkäri Jaana Leipälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 40/2009 vp, TPA 29/2009 vp

27.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonylilääkäri Helena Isoniemi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- ylilääkäri, professori Krister Höckerstedt, Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikka /HUS (K)

- terveyspoliittinen asiantuntija Mikko Nenonen, Suomen Lääkäriliitto (K)

- toiminnanjohtaja Sirpa Aalto, Munuais- ja maksaliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Vass, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - SYKE ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- Suomen Yrittäjät

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Akava ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.06.2010

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 13/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.02.2010

Käsittely päättynyt 11.05.2010 PeVL 24/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.02.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

- kuultaviksi STM, professorit Hidén ja V-P Viljanen, assistentti Lavapuro, OTT Lötjönen sekä OTT Pellonpää

25.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Raija Asola, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Kirsi Ruuhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lääketieteen tohtori, oikeustieteen tohtori Lasse Lehtonen, (K)

08.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori, dosentti Salla Lötjönen, (K)

- oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää, (K)

Epävirallinen keskustelu

06.05.2010

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

07.05.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- 6.5.2010 jaettu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Jätetty asia pöydälle

Erillinen ratkaiseva käsittely

11.05.2010

Yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 24/2010 vp