HE 276/2010

HE 276/2010

Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.12.2010 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 09.12.2010

Käsittely päättynyt 18.01.2011 UaVM 11/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sari Mäkelä, ulkoasiainministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.01.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

Valmistunut:

- UaVM 11/2010 vp