HE 277/2009

vesilainsäädännön uudistamiseksi

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.02.2010 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.02.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.02.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.02.2010 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 16.02.2010

Käsittely päättynyt 03.03.2011 YmVM 22/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.06.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 13/2010 vp.

09.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Tuija Brax, (K)

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

22.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, ympäristöministeriö (K)

- ylijohtaja Timo Kotkasaari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka Pekka Tolvanen, maa- ja metsätalousministeriö

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö

- hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylitarkastaja Aimo Aalto, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ympäristöneuvos Mika Seppälä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö

- asiantuntija Satu Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- asiantuntija Pia Oesch, Energiateollisuus ry (K)

- luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- vesiensuojeluasiantuntija Lena Avellan, Natur och Miljö rf (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

01.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöasiantuntija Timo Hiltunen, Metsähallitus (K)

- tiimiesimies Samuli Joensuu, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- toimistopäällikkö Jaana Junnila, Helsingin kaupungin ympäristökeskus (K)

05.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vesiylitarkastaja Minna Hanski, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Juhani Gustafsson, Suomen ympäristökeskus (K)

- ympäristöneuvos Jukka Leinonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalatalouspäällikkö Jukka Muhonen, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- ylijohtaja Kaj Suomela, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (K)

- lakiasiainpäällikkö Anneli Tiainen, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (K)

- osastonjohtaja Tommi Fred, HSY Vesi; Vesi- ja viemärilaitosyhdistys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

07.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- johtaja Matti Hepola, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- rakennusmestari Kari Nieminen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- kalabiologi, FL Anssi Eloranta, (K)

08.10.2010

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

12.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos, dosentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Johan Hagman, Vaasan hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeuden ylituomari, emeritus Pekka Kainlauri, (K)

- professori, emeritus Erkki Hollo, (K)

14.10.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 16/2010 vp.

Merkitty saapuneeksi

- MMM:n lisäselvitys.

26.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiainjohtaja Kaj Hellsten, Kemijoki Oy (K)

- yleislääketieteen erikoislääkäri Helena Tiihonen, Vapaa Vuotos -liike (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Lapin liitto (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (K)

- kirjailija, kalastaja Pentti Linkola, (K)

17.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Saamelaiskäräjät (K)

08.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

15.02.2011

Valmistava keskustelu

24.02.2011

Keskusteltiin asiasta.

02.03.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

03.03.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 61/2010 vp.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 22/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.02.2010

Käsittely päättynyt 02.03.2011 PeVL 61/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.02.2010

Epävirallinen keskustelu

06.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Kalevi Laaksonen, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Vihervuori, (K)

08.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

09.04.2010

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Vihervuoren täydennys lausuntoonsa

Pyydetty lisäselvitys:

- oikeusministeriöltä 7.5.2010 mennessä

07.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Anne Kumpula, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

19.05.2010

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 18.5.2010

27.05.2010

Valmistava keskustelu

01.03.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

02.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 61/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 17.02.2010

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- ylijohtaja Timo Kotkasaari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka-Pekka Tolvanen, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädöntöneuvos Tuire Taina, ympäristöministeriö (K)

- varatuomari Helena Ålgars, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

13.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalatalouspäällikkö Markku Marttinen, Uudenmaan TE-keskus (K)

- lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (K)

- johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

Kirjaus

13.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

Käsittely

27.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tekniikan tohtori, yli-insinööri Hannu Majuri, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

- luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (K)

- yksikönpäällikkö Markku Maunula, Suomen ympäristökeskus (K)

- erikoistutkija Raimo Parmanne, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

28.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos, dosentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

29.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto-oikeuden ylituomari emeritus Pekka Kainlauri, (K)

- tiimiesimies Samuli Joensuu, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

17.06.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kalatalouspäällikkö Jorma Tiitinen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (K)

10.09.2010

Valmistava keskustelu

08.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

13.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 16/2010 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 17.02.2010

Käsittely päättynyt 17.06.2010 TaVL 13/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.02.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

06.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, ympäristöministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

07.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Jukka Sihvomaa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

- yhteysjohtaja Maiju Hyry, Lapin liitto (K)

- suunnittelujohtaja Tuomo Palokangas, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- ympäristöasiantuntija Vesa Valpasvuo, Suomen Kuntaliitto (K)

- yksikönpäällikkö Markku Maunula, Suomen ympäristökeskus (K)

- hallinto-oikeustuomari Kari Hauru, Vaasan hallinto-oikeus (K)

- hallintoneuvos Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

08.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teknologiajohtaja Satu Helynen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT

- asiantuntija Meeri Palosaari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- asiantuntija Pia Oesch, Energiateollisuus ry (K)

- lakiasiainjohtaja Kaj Hellsten, Kemijoki Oy (K)

- toimitusjohtaja Birger Ylisaukko-oja, PVO-Vesivoima Oy (K)

- ympäristöasiantuntija Marja Savolainen, Fortum Oyj (K)

- toiminnanjohtaja Peter Reiter, Pienvesivoimayhdistys ry (K)

- pienvesivoimalaomistaja, yhdistyksen jäsen Matti Pirttiniemi, Pienvesivoimayhdistys ry

- luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- professori (emeritus) Erkki Hollo, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

14.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

22.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö

- johtaja Antero Luhtio, Metsähallitus

- toiminnanjohtaja Tuija Nummela, Maanomistajain Liitto ry

- tulosyksikönjohtaja Jarkko Rautaoja, Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas (K)

- ympäristö- ja laatupalvelupäällikkö Kati Manskinen, Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas

Merkitty saapuneeksi

- Pienvesivoimayhdistys ry:n lisäselvitys 17.4.2010

04.05.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Jyväskylän kaupunki (K)

11.05.2010

Keskusteltiin asiasta.

25.05.2010

Valmistava keskustelu

25.05.2010

Merkitty saapuneeksi

- PVO-Vesivoima Oy:n lisäselvitys 21.5.2010

Merkitty saapuneeksi

- OM:n vastine PVO-Vesivoiman lisäselvitykseen

09.06.2010

Merkitty saapuneeksi

- Lausuntoluonnos 9.6.2010

15.06.2010

Yleiskeskustelu

17.06.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 17.6.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 13/2010 vp