HE 279/2010

rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.12.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.12.2010

Käsittely päättynyt 04.02.2011 LaVM 35/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Leena Kuusama, oikeusministeriö (K)

- pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamuslaitos (K)

- hovioikeudenneuvos Pertti Lattunen, Helsingin hovioikeus (K)

- vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma, Psykiatrinen vankisairaala, Turun yksikkö (K)

- varapuheenjohtaja Ilpo Nummela, Vankilavirkailijain Liitto VVL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus (K)

- Länsi-Suomen rikosseuraamusalue (K)

20.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- eduskunnan oikeusasiamies (K)

25.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön kirjallinen vastine.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.01.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

03.02.2011

Yleiskeskustelu

04.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 35/2010 vp