HE 279/2014

eduskunnalle laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.12.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.12.2014 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 03.12.2014

Käsittely päättynyt 12.02.2015 StVM 46/2014 vp

Käsittelyvaiheet

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylimatemaatikko Mikko Kuusela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö (K)

- toimistopäällikkö Vesa Hänninen, Finanssivalvonta (K)

- johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi, Finanssivalvonta

- matemaatikko Minna Lehmuskero, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- matemaatikko Mikko Sankala, Eläketurvakeskus (K)

- toimitusjohtaja Timo Toropainen, Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

14.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 47/2014 vp

20.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, Finanssialan keskusliitto (K)

- pääekonomisti Eugen Koev, Akava ry (K)

- työura- ja eläkeasioiden päällikkö Katja Veirto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sosiaaliasioiden päällikkö Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

20.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

21.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

21.01.2015

Valmistava keskustelu

12.02.2015

Esitelty mietintöluonnos

12.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 46/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 03.12.2014

Käsittely päättynyt 13.01.2015 TaVL 47/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

10.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylimatemaatikko Mikko Kuusela, sosiaali- ja terveysministeriö

- johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi, Finanssivalvonta (K)

- toimistopäällikkö Vesa Hänninen, Finanssivalvonta

- elinkeinoasioiden päällikkö, pääekonomisti Olli Koski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- pääekonomisti Eugen Koev, Akava ry

- asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- matemaatikko Minna Lehmuskero, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- matemaatikko Mikko Sankala, Eläketurvakeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

- Finanssialan Keskusliitto (K)

- Eläkesäätiöyhdistys - ESY (K)

Valmistava keskustelu

13.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- Työeläkevakuuttajat TELA ry:n lisäselvitys 11.12.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 13.1.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 47/2014 vp