HE 28/2003

ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.06.2003 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.06.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.06.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.04.2004 suureen valiokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 126/2003 vp LA 163/2003 vp LA 68/2003 vp TPA 6/2003 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 19.08.2003

Käsittely päättynyt 02.04.2004 HaVM 4/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

19.08.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

02.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

05.09.2003

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 68/2003 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

- ylikomisario Per Ehrstén, sisäasiainministeriö (K)

- yksikön päällikkö Hannu Siljamäki, rajavartiolaitos, sisäasiainministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

16.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leena Halila, oikeusministeriö

- johtaja Mervi Virtanen, työministeriö

- yksikön päällikkö Juhani Niemelä, ulkoasiainministeriö

- yksikönpäällikkö Johanna Suurpää, ulkoasiainministeriö

19.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talous- ja tietohallintojohtaja Kaarina Koskinen, Ulkomaalaisvirasto (K)

- oikeus- ja maatietopalvelulinjan johtaja Jaana Törrönen, Ulkomaalaisvirasto (K)

- vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen,

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön kirjallinen lausunto. Merkitään saapuneiksimaa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön ilmoitukst, ei lausuttavaa.

23.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jorma Immonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- hallintoneuvos Ilkka Pere, korkein hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

26.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- korkeakouluneuvos Leena Pirilä, opetusministeriö (K)

- budjettisihteeri Juha Majanen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- puolustusministeriön kirjallinen lausunto.

01.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuskansleri Paavo Nikula, (K)

- eduskunnan apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio, (K)

07.10.2003

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto.

12.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Vähemmistövaltuutetun täydentävä muistio.

Kirjaus

14.11.2003

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 126/2003 vp

Jatkettu I käsittely

05.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- Kansainvälisten ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan kirjallinen lausunto. Merkittiin valiokunnalle jaetuksi tiedoksi korkeimman oikeuden päätös R2003/300.

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Olavi Sulkunen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- tarkastaja Lauri Koivuneva, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- työvoimapoliittinen asiamies Riitta Wärn, Palvelutyönantajat ry (K)

- talouspoliittinen asiamies Simo Pinomaa, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry (K)

- päälakimies Risto Airikkala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola, Maaseudun Työnantajaliitto ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry:n kirjallinen lausunto.

I käsittely

11.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteyspäällikkö Essi Rentola, Kansaneläkelaitos (K)

- lakimies Lena Kumlin, Kirkkohallitus (K)

- tulliylitarkastaja Mika Lopmeri, Tullihallitus (K)

- maahanmuuttoyksikön johtaja Päivi Parkkinen, Helsingin kaupunki (K)

Jatkettu I käsittely

12.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

13.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pakolaistyönvetäjä Leena-Kaisa Åberg, Suomen Punainen Risti (K)

- ohjelmajohtaja Tiina Saukkonen, Pelastakaa Lapset ry

17.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vice president, human resources Ari Lehtoranta, Nokia Oyj (K)

- suunnittelija Taina Martiskainen, Lastensuojelun Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Ilmailulaitoksen kirjallinen lausunto. Merkitään, ettei Finnair Oyj:llä ollut huomautettavaa.

18.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Matti Kuosmanen, Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- johtaja Marja-Leena Pihlatie, Kontiolahden vastaanottokeskus (K)

- varapuheenjohtaja Daryl Taylor, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO (K)

- pääsihteeri Risto Laakkonen, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO (K)

- projektipäällikkö Olivia Setkic, Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus (K)

- varapuheenjohtaja Hamed Normand, ENAR-Finland ry (K)

- hallituksen jäsen Maritta Kivelä, ENAR-Finland ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Vaisala Oyj:n ja Linja-autoliitto ry:n kirjalliset lausunnot.

19.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeussihteeri Reima Jussila, korkein oikeus (K)

- rehtori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto (K)

- lakimies Ville Hoikkala, Helsingin kansainvälinen seurakunta (K)

- kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Leisma, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry (K)

20.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- komisario Harri Palmu, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- kriisityön johtaja Lena Bremer, Suomen Mielenterveysseura ry (K)

- yksikön johtaja, psykiatrian erikoislääkäri Asko Rauta, Helsingin Diakonissalaitos, Kidutettujen kuntoutuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n kirjallinen lausunto.

24.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- pakolaiskoordinaattori Outi Lepola, Amnesty International, Suomen osasto ry (K)

- lakimies Thomas Bergman, Pakolaisneuvonta ry (K)

- tiedottaja Minna Ahola, Suomen Pakolaisapu ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Merkitään, ettei Suomen Varustamoyhdistys ry:llä ja Ahvenanmaan Varustamoyhdistys ry:llä ollut huomautettavaa.

25.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- piiripäällikkö Markku Marjamäki, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

27.02.2004

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 163/2003 vp

02.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön esimies, lakimies Sinikka Hyyppä, Vantaan työvoimatoimisto (K)

03.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Esa Markkanen, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, Pelastakaa Lapset ry:n Ihmisoikeusliitto ry:n ja Ulkomaalaisten ihmisoikeuksien puolesta ry:n kirjalliset lausunnot.

05.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- UNHCR:n kirjallinen lausunto

10.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tiina Sinkkanen, sisäasiainministeriö

- ylitarkastaja Jutta Gras, sisäasiainministeriö

16.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- vähemmistövaltuutetun ja hallinto-oikeustuomari Juha Rautiaisen Helsingin hallinto-oikeudesta kirjalliset lausunnot.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

16.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

17.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vaikka asiantuntijakuuleminen oli todettu päättyneeksi, päätettiin kuulla vielä asiantuntijoita.

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työministeriö

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

23.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto. Merkittiin valiokunnalle jaetuksi Ukrainan kansalaisen Stanislav Gornostayevin kirje.

24.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

25.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön kirjallinen lausunto

26.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

30.03.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 6/2003 vp

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi täydentävä mietintöluonnos (luonnos 1.4.2004).

02.04.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Suuri valiokunta

Saapunut: 15.04.2004

Käsittely päättynyt 15.04.2004 SuVM 1/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

15.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 151/2003 vp

Valmistunut:

- SuVM 1/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.06.2003

Käsittely päättynyt 05.03.2004 PeVL 4/2004 vp

Käsittelyvaiheet

02.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

14.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Leena Halila, oikeusministeriö (K)

- vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, (K)

Jatkettu I käsittely

24.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeus- ja maatietopalvelulinjan johtaja Jaana Törrönen, Ulkomaalaisvirasto

- projektipäällikkö Esko Repo, Ulkomaalaisvirasto

- lakimies Thomas Bergman, Pakolaisneuvonta ry (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick, (K)

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

21.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen, Suomen Lakimiesliitto ry (K)

- komisario, maahanmuuttoyksikön johtaja Harri Palmu, Helsingin poliisilaitoksen ulkomaalaispoliisi (K)

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

02.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Oikeusneuvos Ilkka Rautio, Korkein oikeus (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

25.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

26.02.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

26.02.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

27.02.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- 26.2.2004 esitelty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

02.03.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- 26.2.2004 esitelty lausuntoluonnos

04.03.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

05.03.2004

Yleiskeskustelu

- I käsittelyssä 4.3.2004 hyväksytty lausunto

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 4/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.06.2003

Käsittely päättynyt 09.03.2004 TyVL 1/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

09.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

16.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Olavi Sulkunen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiamies Katja Leppänen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry (K)

- lainopillinen asiamies Risto Tuominen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Leisma, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- työvoimapoliittinen asiamies Riitta Wärn, Palvelutyönantajat ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistyöjärjestö TVY ry:n, Akava ry:n ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n kirjalliset lausunnot.

19.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen, (K)

- tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov, (K)

- pääsihteeri Risto Laakkonen, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO (K)

23.09.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- puheenjohtaja Anna Leskinen, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry

- oikeudellinen neuvonantaja Ville Hoikkala, Helsingin kansainvälinen seurakunta (K)

06.02.2004

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 151/2003 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työministeriö (K)

06.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- Euroopan rasismin vastainen verkosto ENAR ry:n kirjallinen lausunto.

13.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valvontajohtaja Jaakko Itäkannas, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri, sisäasiainministeriö

- piiripäällikkö Markku Marjamäki, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

- rikostarkastaja Anssi Kangas, Keskusrikospoliisi (K)

- kehitysjohtaja Mikko Leppänen, Barona

19.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Mervi Huuskonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- talouspoliittinen asiamies Simo Pinomaa, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry (K)

- työvoimapoliittinen asiamies Riitta Wärn, Palvelutyönantajat ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

19.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n kirjalliset lausunnot.

24.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskuntasuhteiden sihteeri Kalervo Haverinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

- päälakimies Risto Airikkala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- yksikön esimies Sinikka Hyyppä, Vantaan työvoimatoimisto, pääkaupunkiseudun työlupayksikkö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n kirjallinen lausunto.

02.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry

- työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- lakimies Jari Kiviharju, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

- toimitusjohtaja Hannu Parvela, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

03.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

- projektipäällikkö Esko Repo, Ulkomaalaisvirasto

- vastaanottokeskuksen johtaja Maiju Kouki, Joutsenon vastaanottokeskus (K)

- vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen,

04.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Veikko Pyykkönen, Sosiaalivirasto, Helsingin säilöönottoyksikkö (K)

- suunnittelija Merja Mattila, Kaakkois-Suomen TE-keskus (K)

- johtava työvoimaneuvoja Jaana Rautiainen, Imatran työvoimatoimisto (K)

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

05.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön sekä Maaseudun Työnantajaliiton kirjalliset lausunnot.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

09.03.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 1/2004 vp