HE 28/2009

HE 28/2009

laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.04.2009 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 03.04.2009

Käsittely päättynyt 26.05.2009 SiVM 4/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi, opetusministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

28.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kouluneuvos Raakel Tiihonen, Opetushallitus (K)

- johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

06.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Yksityisen Opetusalan Liitto ry (K)

- Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry. (K)

- Ammatillisen Aikuiskoulutuksen Liitto r.y. (K)

- Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry (K)

- Julkishallinnon- ja talouden tilintarkastajat ry (K)

08.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY

12.05.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

12.05.2009

Valmistava keskustelu

26.05.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​