HE 28/2014

eduskunnalle laeiksi hyljetuotteiden kaupasta ja metsästyslain 43 §:n

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.04.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.04.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 10.04.2014

Käsittely päättynyt 02.10.2014 MmVM 12/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

04.06.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 12/2014 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, Suomen riistakeskus (K)

- järjestöpäällikkö Teemu Simenius, Suomen Metsästäjäliitto (K)

- lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden Keskusliitto (K)

- ylijohtaja Eero Helle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

Kirjaus

04.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

- Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

Käsittely

10.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalastaja Juhani Kuoppala, (K)

12.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Rami Sampalahti, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Kirjaus

12.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Käsittely

12.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, maa- ja metsätalousministeriö (K)

19.09.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.10.2014

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

02.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 12/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 07.05.2014 PeVL 12/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.04.2014

Epävirallinen keskustelu

25.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Rami Sampalahti, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori Mikael Koillinen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

07.05.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yksityiskohtainen käsittely

- lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 12/2014 vp