HE 280/2014

HE 280/2014

eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.12.2014 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 03.12.2014

Käsittely päättynyt 03.12.2014 YmVM 15/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

02.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Heikki Viitala, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (K)

- johtaja Antti Koponen, Rakennusteollisuus RT ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Rakennustarkastusyhdistys RTY ry (K)

Epävirallinen keskustelu

Käsittely

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 15/2014 vp

​​​​