HE 281/2004

laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.02.2005 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.02.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.02.2005 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 09.02.2005

Käsittely päättynyt 02.06.2005 YmVM 8/2005 vp

Käsittelyvaiheet

10.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

17.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Helena Korhonen, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Kauppi, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Tiina Hallberg, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

29.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- lakimies Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto (K)

31.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tapani Kajamaa, ympäristöministeriö

- asiantuntija Veli-Pekka Sirola, Energiateollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom (K)

- toiminnanjohtaja Juhani Nenonen, Suomen Omakotiliitto r.y. (K)

- osastopäällikkö Kimmo Laukkanen, Suomen Maanrakentajien Keskusliitto r.y. (K)

31.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- Energiamarkkinaviraston 30.3.2005 päivätty kirjallinen lausunto.

05.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tapani Kajamaa, ympäristöministeriö

- kaupungin insinööri Martti Tieaho, Espoon kaupunki (K)

- toimistopäällikkö Ari Kettunen, Helsingin kaupunki (K)

- kaupungin insinööri Hannele Tolonen, Kotkan kaupunki (K)

- kaupungin insinööri Risto Laaksonen, Tampereen kaupunki (K)

- johtaja Eeva-Liisa Säisä, Kotkan vanhainkodin kannatusyhdistys (K)

- varatuomari Riitta Haapasaari, Kuluttajien vakuutustoimisto (K)

- toimitusjohtaja Rauno Piippo, Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (K)

28.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tapani Kajamaa, ympäristöministeriö

- asiantuntija Jukka Luokkamäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- tekninen johtaja Jouko Leskinen, Oulunsalon kunta (K)

- tekninen johtaja Hannu Pyykönen, Raahen kaupunki (K)

- apulaiskaupunginlakimies Tuomas Heikkinen, Turun kaupunki (K)

- kiinteistötoimenjohtaja Jouko Turto, Turun kaupunki

- ylitiemestari Jorma Ranta, Vantaan kaupunki (K)

28.04.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 12/2005 vp

Merkitty saapuneeksi

- Keskuskauppakamarin 27.4.2005 päivätty kirjallinen lausunto.

04.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tarja Lahtinen, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Tapani Kajamaa, ympäristöministeriö

- ylilääkäri Mikko Paunio, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- dosentti Raimo O. Salonen, Kansanterveyslaitos (K)

- johtava ympäristötarkastaja Juha Lahtela, Helsingin kaupunki (K)

- toiminnanjohtaja Pertti Paakkinen, Hengitysliitto Heli ry (K)

- ilmansuojeluasiantuntija Suvi Haaparanta, Hengitysliitto Heli ry

- luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

10.05.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 8/2005 vp.

12.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Helena Korhonen, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Tapani Kajamaa, ympäristöministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi

- Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n kirjallinen lausunto.

19.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitys.

26.05.2005

Yleiskeskustelu

02.06.2005

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 8/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.02.2005

Käsittely päättynyt 15.04.2005 PeVL 12/2005 vp

Käsittelyvaiheet

10.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

24.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Helena Korhonen, ympäristöministeriö (K)

- yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Kauppi, Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Ari Ekroos, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Jatkettu I käsittely

08.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsinevan kirjallinen lausunto.

05.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Olli Mäenpään kirjallinen lausunto

07.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Kaarlo Tuorin kirjallinen lausunto

14.04.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

15.04.2005

Yksityiskohtainen käsittely

- 14.4. esitelty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 12/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 09.02.2005

Käsittely päättynyt 03.05.2005 LiVL 8/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

12.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tapani Kajamaa, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö

Jatkettu I käsittely

14.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Jukka Luokkamäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom (K)

- toimialapäällikkö Kari Happonen, Koneyrittäjien liitto (K)

- yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Kauppi, Suomen Kuntaliitto (K)

20.04.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

03.05.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 8/2005 vp