HE 281/2010

HE 281/2010

laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.12.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.12.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 19/2008

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.12.2010

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.01.2011

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 19/2008 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Inka Hassinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- ylituomari Juha Pystynen, vakuutusoikeus (K)

- vakuutusoikeustuomari Olli Olanterä, vakuutusoikeus

- hallintoneuvos Matti Pellonpää, korkein hallinto-oikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (K)

- Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (K)

- Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

- Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (K)

- Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry (K)

25.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Tapio Ropponen, Suomen Vakuutuslääkärien Yhdistys ry (K)

- hallituksen sihteeri Jaakko Ojanne, Suomen Potilasliitto ry (K)

- johtaja Lea Mäntyniemi, Finanssialan Keskusliitto (K)

26.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- työmarkkinalakimies Isomäki Marja, Valtion työmarkkinalaitos (K)

- päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Anja Lahermaa, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry (K)

28.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Lääkäriliitto ry (K)

12.04.2011

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.12.2010

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.12.2010

Epävirallinen keskustelu