HE 282/2010

lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.12.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 17/2010 vp LA 43/2010 vp LA 49/2007 vp LA 49/2010 vp LA 57/2010 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.12.2010

Käsittely päättynyt 08.03.2011 LaVM 43/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

12.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- tutkija Ville Hinkkanen, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

Käsittely

12.01.2011

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 17/2010 vp, LA 43/2010 vp, LA 49/2007 vp, LA 49/2010 vp, LA 57/2010 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- ulkoasiainministeriö (K)

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- Lastensuojelun Keskusliitto ry (K)

13.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

18.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- käräjätuomari Kimmo Vanne, Vantaan käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Anu Mantila, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikoskomisario Jussi Hyysalo, keskusrikospoliisi (K)

- lakimies Jaana Tervo, lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rikosseuraamuslaitos (K)

- Oikeusrekisterikeskus (K)

20.01.2011

Merkitty saapuneeksi

- professori Raimo Lahden tarkistettu lausunto 18.1.2011.

21.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Pekka Viljanen, (K)

27.01.2011

Merkitty saapuneeksi

- Piraattipuolueen valiokunnalle toimittama lausunto.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

28.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- professoreiden Raimo Lahden, Kimmo Nuotion ja Pekka Viljasen täydentävät lausunnot.

09.02.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

10.02.2011

Jatkettu valmistava keskustelu

18.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys 18.2.2011.

24.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Marjo Varsa, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- työmarkkinalakimies Kai Kullaa, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

- erityisasiantuntija Heikki Sariola, Lastensuojelun Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

03.03.2011

Yleiskeskustelu

08.03.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 43/2010 vp