HE 283/2009

HE 283/2009

laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.02.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.02.2010

Käsittely päättynyt 16.03.2010 StVM 2/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetusneuvos Erja Heikkinen, opetusministeriö (K)

- lakimies Nella Korhonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

18.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Anu Nemlander, Suomen Kuntaliitto (K)

- yliproviisori Jaana Kruuti, Kansaneläkelaitos (K)

- järjestelmäpäällikkö Sirkka Hartikainen, Kansaneläkelaitos (K)

- yksikön päällikkö Eeva Leinonen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (K)

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto

- kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, Tehy ry (K)

- erityisasiantuntija Maija Gohlke-Kokkonen, Lääketeollisuus ry (K)

- neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Apteekkariliitto ry

25.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Katriina Laaksonen, Suomen sairaanhoitajaliitto ry (K)

- edunvalvontavastaava Lars-Erik Wilskman, Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Ilkka Liukkonen, Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry (K)

- kehittämisasiantuntija Anna Kukka, Suomen Fysioterapeutit (K)

- laillistettu ravitsemusterapeutti Anneli Ollus, Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry (K)

- varapuheenjohtaja Kirsi Kuosmanen, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry (K)

- hallitusneuvos Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, sosiaali- ja terveysministeriö

02.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Maria Blom, Helsingin yliopisto (K)

- dosentti Janne Backman, Helsingin yliopisto

- yksikönjohtaja Eila Latvala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (K)

- rehtori Riitta Konkola, Metropolia Ammattikorkeakoulu (K)

- hallitusneuvos Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Itä-Suomen yliopisto

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Lääkäriliiton muistio

05.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- Kansaneläkelaitoksen lisäselvitys

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Päivi Kaartamo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan asiantuntijan lausunto

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Valmistava keskustelu

16.03.2010

Yksityiskohtainen käsittely

16.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 2/2010 vp

​​​​