HE 285/2010

laeiksi rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n sekä kansainvälisestä oikeusavusta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.12.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.12.2010

Käsittely päättynyt 21.01.2011 LaVM 31/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Markku Ryymin, Poliisihallitus (K)

- käräjätuomari Marko Lepistö, Helsingin käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ma. rikosoikeuden professori Jussi Tapani, (K)

14.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tullihallitus (K)

21.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 31/2010 vp