HE 286/2010

HE 286/2010

syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.12.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.12.2010

Käsittely päättynyt 04.02.2011 LaVM 34/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Juho Martikainen, oikeusministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski, Helsingin syyttäjänvirasto

- johtava kihlakunnansyyttäjä Irma Rosenius-Sutela, Salpausselän syyttäjänvirasto

- puheenjohtaja Sari Aho, Suomen Syyttäjäyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

20.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan syyttäjänvirasto / landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland (K)

25.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön kirjallinen vastine.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.02.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 34/2010 vp

​​​​