HE 288/2014

eduskunnalle laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.12.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 11.12.2014

Käsittely päättynyt 28.01.2015 HaVM 44/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lähetystöneuvos Satu Suikkari-Kleven, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Aleksi Pursiainen, ulkoasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne-Maria Seesmaa, sisäministeriö, poliisiosasto (K)

- rajavartioylitarkastaja Pertti Normia, sisäministeriö, rajavartio-osasto (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- Poliisihallitus (K)

- Tulli (K)

- keskusrikospoliisi (K)

- Valtakunnanvoudinvirasto (K)

- Liikennevirasto (K)

- Finanssivalvonta (K)

- Finanssialan Keskusliitto FK ry (K)

20.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- ulkoasiainministeriö (K)

21.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Asianajajaliitto (K)

27.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- ulkoasiainministeriö

28.01.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 44/2014 vp