HE 29/2011

HE 29/2011

eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.09.2011 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 13.09.2011

Käsittely päättynyt 27.09.2011 YmVM 1/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Eliisa Irpola, ympäristöministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.09.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 1/2011 vp

​​​​