HE 29/2013

eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 11.06.2013 HaVM 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, sisäasiainministeriö (K)

- tulosalueen johtaja Olli Koskipirtti, Maahanmuuttovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Vähemmistövaltuutettu (K)

- Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun Baltian maiden ja Pohjoismaiden aluetoimisto (UNHCR, Regional Office) (K)

07.06.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.06.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 9/2013 vp