HE 290/2014

eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 80/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 25.02.2015 PeVM 9/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

21.01.2015

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 80/2013 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- ministeri Lauri Tarasti, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto, prof. Hidén, ministeri Tarasti

25.02.2015

Esitelty mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 9/2014 vp