HE 292/2014

HE 292/2014

eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 06.03.2015 LaVM 37/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.01.2015

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

10.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäministeriö (K)

- oikeusasiamiehensihteeri Anu Rita, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

10.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hovioikeus (K)

- Poliisihallitus (K)

- Tulli (K)

- Kansaneläkelaitos (K)

- Maahanmuuttovirasto (K)

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

10.02.2015

Ei huomautettavaa:

- puolustusministeriö, Rajavartiolaitos, Oikeusrekisterikeskus

12.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Anne Kohvakka, Rikosseuraamuslaitos (K)

- lakimies Heli Tamminen, Etelä-Suomen rikosseuraamusalue (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- puheenjohtaja Jari Tuomela, Vankilavirkailijain Liitto VVL ry (K)

- lakimies Mia Lehmusvaara, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

13.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tehy ry (K)

24.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- tietosuojavaltuutetun lisäselvitys.

25.02.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 70/2014 vp

26.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö (K)

05.03.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.03.2015

Valmistava keskustelu

05.03.2015

Yleiskeskustelu

06.03.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

06.03.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 37/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 24.02.2015 PeVL 70/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.02.2015

Yleiskeskustelu

- Esitellään lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 70/2014 vp