HE 293/2014

HE 293/2014

eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 04.03.2015 LaVM 32/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

17.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

17.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Virpi Jalkanen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- asianajaja Tiina Haapa-aho, Suomen Asianajajaliitto (K)

- julkinen oikeusavustaja Erja Vihinen, Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

- kehitysjohtaja Sari Laaksonen, Ensi- ja turvakotien liitto (K)

29.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oikeusrekisterikeskus (K)

- Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS (K)

- Raha-automaattiyhdistys (K)

- Suomen tuomariliitto ry (K)

04.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys (K)

- poliisipäällikkö Kari Rantala, Itä-Uudenmaan poliisilaitos (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

04.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Monika-Naiset liitto ry (K)

- Autoliitto ry (K)

04.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitykset.

06.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- Naisten Linja Suomessa ry (K)

- Tukinainen ry (K)

10.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lisäselvitys.

12.02.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 61/2014 vp

20.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, oikeusministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

04.03.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

04.03.2015

Valmistava keskustelu

04.03.2015

Yleiskeskustelu

04.03.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 32/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 11.02.2015 PeVL 61/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

- professori Mikko Vuorenpää, (K)

- ma. professori Leena Halila, (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.02.2015

Esitelty lausuntoluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 61/2014 vp

​​​​