HE 294/2010

HE 294/2010

laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain ja julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.12.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.12.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 09.12.2010

Käsittely päättynyt 08.03.2011 MmVM 36/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- johtaja Seppo Aaltonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Kirjaus

26.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Käsittely

03.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Ari Enroth, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto (K)

Kirjaus

03.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Maaseutuvirasto MAVI (K)

- Kauppapuutarhaliitto ry (K)

Käsittely

10.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Niina Hannonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

11.02.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

02.03.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.03.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 63/2010 vp

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 36/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.12.2010

Käsittely päättynyt 04.03.2011 PeVL 63/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.12.2010

Epävirallinen keskustelu

01.03.2011

Yleiskeskustelu

Pyydetty kirjallinen lausunto:

Pyydetty kirjallinen lausunto:

03.03.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.03.2011

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 63/2010 vp