HE 295/2014

eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 06.03.2015 HaVM 59/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.02.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 62/2014 vp

26.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen, sisäministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Karoliina Hyttinen, ulkoasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Johanna Räty, Maahanmuuttovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

03.03.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Väestörekisterikeskus (K)

04.03.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.03.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 59/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 12.02.2015 PeVL 62/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

04.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen, sisäministeriö (K)

- kansalaispalvelupäällikkö Lauri Aaltonen, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntösihteeri Karoliina Hyttinen, ulkoasiainministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

11.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.02.2015

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 62/2014 vp