HE 296/2014

eduskunnalle laiksi aluevalvontalain muuttamisesta

Ministeriö: Puolustusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 09.12.2014

Käsittely päättynyt 04.02.2015 PuVM 1/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

11.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- vanhempi osastosesiupseeri Olli-Pekka Lund, puolustusministeriö

Asian ilmoittaminen

11.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sotilaslakimies Henri Ryhänen, Pääesikunta (K)

- Ilmavoimien valmiuspäällikkö, eversti Kimmo Hyvärinen, Ilmavoimat

- poliisitarkastaja Ari Alanen, Poliisihallitus (K)

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rajavartiolaitos (K)

- Tullihallitus (K)

Merkitty saapuneeksi

- PLM:n muistio 20.1.2015

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtaja Laura Kuistio, Liikennevirasto

- osastonjohtaja Susanna Metsälampi, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

28.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö

- oikeusministeriö

- Finavia Oyj

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Pekka Aho, sisäministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö

29.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 7/2014 vp

04.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Meitintöluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- PuVM 1/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 28.01.2015 LiVL 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi osastoesiupseeri Olli-Pekka Lund, puolustusministeriö

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- poliisitarkastaja Pekka Aho, sisäministeriö (K)

- lakimies Maija Turunen, Liikennevirasto (K)

- osastonjohtaja Susanna Metsälampi, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finavia Oyj (K)

- Suomen Varustamot ry (K)

21.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys 16.1.2015

23.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtaja Laura Kuistio, Liikennevirasto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.01.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 7/2014 vp