HE 297/2010

HE 297/2010

laiksi ydinvastuulain väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.12.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.12.2010 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 09.12.2010

Käsittely päättynyt 09.02.2011 TaVM 46/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.12.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Hannu Koponen, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- toimitusjohtaja Eero Holma, Pohjoismainen Ydinvakuutuspooli (K)

- johtaja Sami Hautakangas, Fortum Power and Heat Oy (K)

- lakimies Henrik Hinders, Fortum Power and Heat Oy

- konsernipalvelut-osaston johtaja Risto Siilos, Teollisuuden Voima Oyj (K)

- ydintekniikkajohtaja Juhani Hyvärinen, Fennovoima Oy

- yhtiölakimies Hannele von Hertzen, Fennovoima Oy

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 26/2010 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- Fennovoima Oy:n lisäselvitys 2.2.2011

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 4.2.2011

08.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 8.2.2011

09.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 46/2010 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 09.12.2010

Käsittely päättynyt 27.01.2010 YmVL 26/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

18.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

- Säteilyturvakeskus STUK (K)

- Energiateollisuus ry (K)

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

21.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.01.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 26/2010 vp