HE 297/2014

eduskunnalle laeiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain,

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 19.02.2015 UaVM 21/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

11.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Kirjaus

21.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sisäministeriön lausunto 5.2.2015

Käsittely

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön johtaja Helena Partanen, puolustusministeriö

- esittelijä Kosti Honkanen, puolustusministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Anna Korhola, puolustusministeriö

- vanhempi osastoesiupseeri Hannu Teittinen, puolustusministeriö

Merkitty tiedoksi.

06.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- SM:n lausunto 5.2.2015

- ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriö (K)

- erityisasiantuntija Johanna Puiro, sisäministeriö

Merkitty tiedoksi.

10.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Timo Kantola, ulkoasiainministeriö

- oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

Merkitty tiedoksi.

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- UM:n ja PLM:n vastine 13.2.2015

- ulkoasiainministeriö (K)

- puolustusministeriö (K)

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- SPR:n lausunto 16.2.2015

18.02.2015

Valmistava keskustelu

19.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos - versio 0.1

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 23.01.2015 PuVL 13/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

15.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuspäällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö

- yksikön johtaja Helena Partanen, puolustusministeriö

- vanhempi hallitussihteeri Anna Korhola, puolustusministeriö

- esittelijä Kosti Honkanen, puolustusministeriö

- osastosesiupseeri, everstiluutnantti Kari Kaakinen, Pääesikunta

- sotilaslakimies Mika Lundelin, Pääesikunta

20.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Antti Häikiö, sisäministeriö (K)

- puheenjohtaja Jari Rantala, Upseeriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Sakari Vuorenmaa, Päällystöliitto ry (K)

- pääluottamusmies Mika Oranen, Aliupseeriliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- puolustusministeriö

Epävirallinen keskustelu

21.01.2015

Valmistava keskustelu

23.01.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- PuVL 13/2014 vp