HE 298/2014

eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.12.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 11.12.2014

Käsittely päättynyt 24.02.2015 HaVM 50/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Riitta Bäck, valtiovarainministeriö

- neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- puheenjohtaja Niko Simola, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Merkitään, että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry yhtyy Suomen Lakimiesliitto ry:n kirjalliseen lausuntoon.

- oikeusministeriö (K)

- Ihmisoikeuskeskus (K)

- Suomen Lakimiesliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Vapaa-ajattelijoiden Liitto ry:n oma-aloitteinen kirjallinen lausunto.

21.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriö

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lantråd Camilla Gunell, Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

- utvecklingschef Dan E Eriksson, Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

06.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vastine

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.02.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

19.02.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

24.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 50/2014 vp