HE 3/2005

HE 3/2005

laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.02.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.02.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 24/2003

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 08.02.2005

Käsittely päättynyt 27.05.2005 StVM 8/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

18.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, Kansaneläkelaitos (K)

- lakimies Anniina Alaluusua, Eläketurvakeskus

Jatkettu I käsittely

29.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Akavan kirjallinen kannanotto

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérus, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät

- neuvottelupäällikkö Jorma Skippari, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- jaostopäällikkö Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- pääsihteeri Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

01.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Heidi Paatero, kuntoutusasiain neuvottelukunta (K)

- suunnittelija Anne-Mari Mäki, valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE (K)

- sosiaalisihteeri Terttu Manelius, Suomen Vammaisfoorumi ry (K)

06.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Kaija Suorsa-Aarnio, opetusministeriö

- ylitarkastaja Pentti Lehmijoki, työministeriö

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- asiantuntijalääkäri Paavo Rissanen, Kansaneläkelaitos

- toimitusjohtaja Veijo Notkola, Kuntoutussäätiö

- dosentti, ylilääkäri Timo Pohjolainen, Orton (K)

- yrittäjäsihteeri Riitta Hanski, Suomen Fysioterapeuttiliitto ry (K)

Kirjaus

07.04.2005

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitoksen lausunto

Jatkettu I käsittely

14.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

20.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 24/2003 vp

21.04.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Kansaneläkelaitoksen lausunto

Jatkettu I käsittely

27.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

28.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, Kansaneläkelaitos (K)

Kirjaus

29.04.2005

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Lausuntopyyntö Vakuutusoikeudelle

Jatkettu I käsittely

04.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- Vakuutusoikeuden lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

12.05.2005

Yleiskeskustelu

24.05.2005

Yksityiskohtainen käsittely

27.05.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 8/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.02.2005

Käsittely päättynyt 20.04.2005 PeVL 13/2005 vp

Käsittelyvaiheet

10.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

02.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Kairisalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Jatkettu I käsittely

30.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Pentti Arajärven sekä professori Raija Huhtasen kirjalliset lausunnot

20.04.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 13/2005 vp

​​​​