HE 3/2006

HE 3/2006

laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.02.2006 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 28.02.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 28.02.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 13.10.2006 suureen valiokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 140/2005

Lakivaliokunta

Saapunut: 01.03.2006

Käsittely päättynyt 05.10.2006 LaVM 12/2006 vp

Käsittelyvaiheet

03.03.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.03.2006

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 140/2005 vp

07.03.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Johanna Huovinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Päivi Kemppi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tutkimusprofessori Elina Hemminki, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes (K)

21.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Turner -yhdistys ry:n kannanotto 20.3.2006.

23.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Ritva Halila, valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (K)

- kirkkoneuvos Seppo Häkkinen, Kirkkohallitus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin lisäselvitys.

30.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eettisten periaatekysymysten valiokunnan puheenjohtaja Auli Malinen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- eettisten periaatekysymysten valiokunnan varapuheenjohtaja Samuli Saarni, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- lakimies Arto Nikkarinen, Väestöliitto ry (K)

31.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääketieteen tohtori Tytti Solantaus, (K)

- professori Tuula Tamminen, (K)

04.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Veikko Launis, (K)

19.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- dosentti Ralph Ashorn,

- professori Raimo Lahti, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Lastensuojelun Keskusliiton kirjallinen lausunto.

19.04.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 7/2006 vp

20.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lisäselvitys.

26.04.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- tasa-arvovaltuutetun kirjallinen lausunto.

17.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunnan kannanotto.

17.05.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 16/2006 vp.

18.05.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

23.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön vastine.

24.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola, oikeusministeriö

Valmistava keskustelu

30.05.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

02.06.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

06.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

Pyydetty lausunto:

- HE 3/2006 vp - PeV

16.06.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 25/2006 vp.

04.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

05.10.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 12/2006 vp

Suuri valiokunta

Saapunut: 13.10.2006

Käsittely päättynyt 18.10.2006 SuVM 1/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

18.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- HE 3/2006 vp

18.10.2006

Yleiskeskustelu

18.10.2006

Valmistunut:

- SuVM 1/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 01.03.2006

Käsittely päättynyt 16.05.2006 PeVL 16/2006 vp

Käsittely päättynyt 15.06.2006 PeVL 25/2006 vp

Käsittelyvaiheet

02.03.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

21.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Martin Scheininin kirjallinen lausunto

23.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Niemisen kirjallinen lausunto

02.05.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

04.05.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

10.05.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- tarkistettu lausuntoluonnos

11.05.2006

Yksityiskohtainen käsittely

- tarkistettu lausuntoluonnos

16.05.2006

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- 11.5. esitelty tarkistettu lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 16/2006 vp

Asian ilmoittaminen

08.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

14.06.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.06.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 25/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 28.02.2006

Käsittely päättynyt 07.04.2006 StVL 7/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

01.03.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Johanna Huovinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Päivi Kemppi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

- tutkimusprofessori Elina Hemminki, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

15.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Stakesin lisäselvitys

- ylilääkäri Anne-Maria Suikkari, Väestöliitto (K)

- osastonylilääkäri Aila Tiitinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

- LT, naistentautien ja synnystysten erikoislääkäri Tarja Olkinuora, Felicitas Klinikka

22.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Dosentti Tytti Solantauksen kirjallinen lausunto

- pääsihteeri Ritva Halila, Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (K)

- Perheasiain yksikön johtaja Martti Esko, Kirkkohallitus (K)

- puheenjohtaja Pauliina Pihlaja-Mikkonen, Lapsettomien tuki ry (K)

- perhesosiologi Juha Jämsä, Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry (K)

- professori Tuula Tamminen, (K)

23.03.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.04.2006

Valmistava keskustelu

06.04.2006

Yksityiskohtainen käsittely

07.04.2006

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 7/2006 vp