HE 3/2008

valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.02.2008 puolustusvaliokuntaan mietintöä varten
Puolustusvaliokunta lähettänyt sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 14.02.2008 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Puolustusvaliokunta lähettänyt 19.02.2008 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten
Puolustusvaliokunta lähettänyt 19.02.2008 valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 19.02.2008 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Puolustusvaliokunta lähettänyt 19.02.2008 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Puolustusvaliokunta lähettänyt 19.02.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Puolustusvaliokunta lähettänyt 19.02.2008 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Puolustusvaliokunta lähettänyt 19.02.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Puolustusvaliokunta lähettänyt 19.02.2008 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Puolustusvaliokunta lähettänyt 19.02.2008 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten
Puolustusvaliokunta lähettänyt 19.02.2008 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 15.02.2008

Käsittely päättynyt 04.05.2010 PuVM 3/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

19.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.02.2008

Päätetty jatkokäsittelystä.

Pyydetty lausunto:

- YmV, VaV, UaV, TyV, TaV, StV, MmV, LiV, LaV, HaV

27.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Tuija Brax, oikeusministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö

04.03.2008

Pyydetty lausunto:

- SiV

13.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastoesiupseeri Tuomo Repo, puolustusministeriö (K)

- lääkintäneuvos Jouko Söder, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Matti Pukkio, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Kari Mäkinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen, valtioneuvoston kanslia

Merkitty saapuneeksi

- Euroopan yhteistöjen virallinen lehti 24.12.2002/C 325/148

Merkitty saapuneeksi

- Puolustustilalaki 22.7.1991/1083

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- turvallisuusjohtaja Rauli Parmes, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

25.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvonantaja Timo Tuovinen, tasavallan presidentin kanslia (K)

26.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, sisäasiainministeriö

- projektipäällikkö Taito Vainio, sisäasiainministeriö

- hallitusneuvos Matti Piispanen, turvallisuus- ja puolustusasiain komitea (TPAK) (K)

- asessori Hanna Nordström, Pääesikunta (K)

- prikaatikenraali, valmiuspäällikkö Jarmo Lindberg, Pääesikunta

01.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiain johtaja Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein hallinto-oikeus

09.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtioneuvoston oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Oikeuskanslerinvirasto

- esittelijäneuvos Raino Marttunen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- hallintojohtaja Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus

- turvallisuuspäällikkö Veli-Matti Lumiala, Suomen Pankki (K)

- johtaja Markku Lemmetty, AKAVA ry (K)

- läänin valmiusjohtaja Markku Haranne, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

10.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valmiusryhmän puheenjohtaja Tapio Tossavainen, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- lakimies Heikki Sipiläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- asiantuntija Anna Lundén, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- lakimies Tuula Sillanpää, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

22.04.2008

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

06.05.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 10/2008 vp

06.05.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 7/2008 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 5/2008 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 7/2008 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 9/2008 vp

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 10/2008 vp

08.05.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Viestinnän Keskusliitto (K)

29.05.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- UaVL 4/2008 vp

21.04.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 6/2009 vp

15.09.2009

Keskusteltiin asiasta.

- valiokuntaneuvos Savolan muistio ja keskeiset muutosesitykset

24.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

08.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

09.02.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.02.2010

Yleiskeskustelu

16.02.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

13.04.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

14.04.2010

Yksityiskohtainen käsittely

04.05.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVM 3/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 15.02.2008

Käsittely päättynyt 15.04.2009 PeVL 6/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

04.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- kansliapäällikkö Jarmo Viinanen, tasavallan presidentin kanslia (K)

- oikeustieteen tohtori, varatuomari Ilkka Saraviita, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

12.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

01.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää, (K)

- professori (emeritus) Lauri Hannikainen, (K)

- professori Niklas Bruun, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

02.04.2008

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

09.04.2008

Valmistava keskustelu

23.04.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan lääninhallitus/Länsstyrelsen på Åland (K)

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus/Ålands landskapsregering (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 10.4.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriöltä kirjallinen vastine

09.05.2008

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen vastine

20.05.2008

Merkitty saapuneeksi

- professori Lauri Hannikaisen lausunto

Jatkettu valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultavaksi oikeusministeri Tuija Brax

11.06.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Tuija Brax,

- lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö

Jatkettu valmistava keskustelu

12.06.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

04.12.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- alustava lausuntoluonnos

27.02.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

04.03.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

06.03.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

27.03.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

14.04.2009

Epävirallinen keskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

15.04.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 6/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 21.02.2008

Käsittely päättynyt 23.05.2008 UaVL 4/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Käsittely

07.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Jarmo Viinanen, tasavallan presidentin kanslia (K)

- apulaisosastopäällikkö Anu Laamanen, ulkoasiainministeriö

- ulkoasiainneuvos Ora Meres-Wuori, ulkoasiainministeriö (K)

04.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö

Valmistava keskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.05.2008

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.1.

20.05.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.2

22.05.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.3

23.05.2008

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.4

Valmistunut:

- UaVL 4/2008 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 22.02.2008

Käsittely päättynyt 25.04.2008 VaVP 11/2008 vp 4 §

Käsittelyvaiheet

29.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

29.02.2008

Päätetty lähettää asia hallinto- ja turvallisuusjaostoon (HtJ)

25.04.2008

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Hyväksytty valiokunnan kannanotto:

- VaVP 11/2008 vp 4 § - PuV

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

13.03.2008

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

26.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Pasi Tuominen, ulkoasiainministeriö

- projektipäällikkö Taito Vainio, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

- everstiluutnantti Antti Hartikainen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- hallitusneuvos Jouko Tuloisela, puolustusministeriö

- budjettineuvos Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö

02.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia (K)

10.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Seppo Juvonen, sisäasiainministeriö (K)

- valmiuskoordinaattori Olli Lampinen, sisäasiainministeriö

23.04.2008

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Verojaosto

05.03.2008

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Maatalousjaosto

12.03.2008

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Liikennejaosto

27.03.2008

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Työ- ja elinkeinojaosto

05.03.2008

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Kunta- ja terveysjaosto

05.03.2008

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Asunto- ja ympäristöjaosto

07.03.2008

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Hallintovaliokunta

Saapunut: 21.02.2008

Käsittely päättynyt 29.04.2008 HaVL 10/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- puolustusvaliokunta on varannut hallintovaliokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen hallituksen esityksestä valiokunnan toimialaa koskevista poikkeusolojen toimivaltuuksista 30.4.2008 mennessä.

Käsittely

06.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

07.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa, sisäasiainministeriö (K)

- osastopäällikkö, hallitusneuvos Tomi Vuori, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

- ylitarkastaja Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

11.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Lasse Kiivanen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Markku Haiko, Suomen Kuntaliitto (K)

12.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastoesiupseeri Tuomo Repo, puolustusministeriö (K)

- lääkintöneuvos Jouko Söder, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- valmius- ja tietoturvallisuuspäällikkö Pekka Koskinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (K)

14.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

26.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Tuomo Karppinen, Onnettomuustutkintakeskus (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Merkitään, ettei Suomen Nimismiesyhdistys ry:llä ollut huomautettavaa.

- Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

27.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- FiCom ry (K)

02.04.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

22.04.2008

Epävirallinen keskustelu

23.04.2008

Valmistava keskustelu

29.04.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 10/2008 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.02.2008

Käsittely päättynyt 25.04.2008 LaVL 7/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.03.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.04.2008

Päätetty jatkokäsittelystä.

16.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- hallinto-oikeustuomari Janne Aer, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein hallinto-oikeus

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

22.04.2008

Valmistava keskustelu

25.04.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 7/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 21.02.2008

Käsittely päättynyt 29.04.2008 LiVL 9/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- turvallisuusjohtaja Rauli Parmes, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

07.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- turvapäällikkö Kauko Lehtinen, Ilmailuhallinto (K)

- turvallisuusjohtaja Yrjö Poutiainen, VR-Yhtymä (K)

13.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Sanna Hughes, Viestintävirasto (K)

- varautumispäällikkö Kari Wirman, FiCom

- toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson, Viestinnän Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Rauli Parmeksen, LVM, jälkikäteen toimittamat tilastotiedot merenkulun huoltovarmuudesta

26.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Markus Uomala, Merenkulkulaitos (K)

- hallintopäällikkö Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus

28.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vs. toimistopäällikkö Sampo Alhonsuo, Suomen Pankki (K)

- riskiasiantuntija Juha Savela, Rahoitustarkastus

09.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

24.04.2008

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Viestinnän Keskusliitto (K)

25.04.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

25.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia

29.04.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 9/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 21.02.2008

Käsittely päättynyt 25.04.2008 MmVL 7/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö (K)

- hallitusneuvos Timo Tolvi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

14.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus (K)

- johtaja Olli-Pekka Väänänen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

- Elintarviketeollisuusliitto ry

27.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- logistiikkapäällikkö Harri Rumpunen, Metsäteollisuus ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.04.2008

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

25.04.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 7/2008 vp

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 04.03.2008

Käsittely päättynyt 25.04.2008 SiVL 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.03.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetusministeriö (K)

02.04.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutoimentarkastaja Veijo Kosola, Oulun lääninhallitus (K)

- lakimies Esko Lukkarinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Juhani Lokki, Ylioppilastutkintolautakunta (K)

03.04.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.04.2008

Valmistava keskustelu

25.04.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.02.2008

Käsittely päättynyt 27.03.2008 StVL 4/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

29.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

04.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Jouko Söder, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vakuutusmarkkinayksikön johtaja Antero Kiviniemi, sosiaali- ja terveysministeriö

- osastopäällikkö, läänin sosiaali- ja terveysneuvos Esa Ellala, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- projektipäällikkö Sirkka Rousu, Suomen Kuntaliitto (K)

- operatiivisen tulosyksikön johtaja, professori Reijo Haapiainen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- ylijohtaja Juhani Eskola, Kansanterveyslaitos (K)

- suunnittelupäällikkö Antti Hakala, Kansaneläkelaitos (K)

- riskienhallintapäällikkö Hannu Konttinen, Eläketurvakeskus

- lakimies Outi Pennanen, Finanssialan Keskusliitto

Kirjaus

04.03.2008

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Suomen Lääkäriliitto, Tehy ry, Terveydenhoitoalan palvelujärjestöt TEPA ry

Käsittely

05.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Eija Pelkonen, Lääkelaitos (K)

- apulaisjohtaja Hannu Pelttari, Huoltovarmuuskeskus (K)

- toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Lääketeollisuus ry (K)

13.03.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- STM:n lisäselvitys

- oikeusministeriö (K)

- Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- Terveydenhoitoalan palvelujärjestöt TEPA ry (K)

- Tehy ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.03.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 4/2008 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 22.02.2008

Käsittely päättynyt 23.04.2008 TaVL 10/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

22.02.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

06.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Kari Mäkinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö

- lakimies Hannu Karppinen, Suomen Pankki (K)

12.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus HVK

- riskiasiantuntija Juha Savela, Rahoitustarkastus (K)

13.03.2008

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

26.03.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rahoitustarkastus (K)

26.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö

16.04.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty jatkokäsittelystä.

- Lausuntoluonnos

22.04.2008

Valmistava keskustelu

- Lausuntoluonnos

23.04.2008

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 10/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 21.02.2008

Käsittely päättynyt 27.03.2008 TyVL 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Kari Mäkinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lakimies Tuula Sillanpää, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- varatuomari Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

12.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- johtaja Markku Lemmetty, Akava ry (K)

13.03.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.03.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tietosuojavaltuutettu (K)

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 5/2008 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 22.02.2008

Käsittely päättynyt 15.04.2008 YmVL 6/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.03.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

27.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Klaus Frösén, ympäristöministeriö (K)

15.04.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 6/2008 vp