HE 30/2005

laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.04.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 19.04.2005

Käsittely päättynyt 29.04.2005 VaVM 9/2005 vp

Käsittelyvaiheet

22.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

22.04.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

29.04.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 9/2005 vp

Verojaosto

22.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Ilkka Niskanen, Verohallitus

- apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

27.04.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.