HE 30/2009

HE 30/2009

kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 01.04.2009 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 05.06.2009 MmVM 5/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos (K)

16.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausjohtaja Juhani Jokela, Pohjanmaan maanmittaustoimisto (K)

- maanmittausjohtaja Jaakko Haapala, Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto (K)

- maanmittausjohtaja Matti Kantanen, Etelä-Savon maanmittaustoimisto (K)

- käräjätuomari Asko Nurmi, Turun käräjäoikeus (K)

- käräjäviskaali Kaarina Kartasalo, Joensuun käräjäoikeus (K)

17.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Pasi Tuominen, ulkoasiainministeriö (K)

- hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö (K)

- johtaja Juhani Tikkanen, Arkistolaitos (K)

- hovioikeudenneuvos Pirjo Pohjalainen, Kouvolan hovioikeus (K)

22.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sopimustoimitsija Harri Turunen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Pääluottamusmies Tuula Natunen, Maanmittauslaitoksen akavalaisten yhteistyöryhmä JUKO ry (K)

- lakimies Pirkko Janas, Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry/Pardia (K)

- käräjäsihteeri Tuija Heino, Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry (K)

23.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lakimies Helena Laine, Finanssialan Keskusliitto (K)

- laki- ja lausuntovaliokunnan pj. Tapio Nevala, Kiinteistövälitysalan Keskusliitto ry

- varatuomari Helena Ålgars, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- toiminnanjohtaja Tuija Nummela, Maanomistajain Liitto ry (K)

- maankäyttöinsinööri Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- laamanni Jyrki Kiviniemi, Lapin käräjäoikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

29.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- maanmittausjohtaja Erkki Moilanen, Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto (K)

13.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tekninen johtaja Arto Lehtonen, Varkauden kaupunki (K)

15.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

27.05.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 7/2009 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.06.2009

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

05.06.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Valmistunut:

- MmVM 5/2009 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 02.04.2009

Käsittely päättynyt 20.05.2009 LaVL 7/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.04.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen, maa- ja metsätalousministeriö

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos (K)

17.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Elina Lampi-Fagerholm, Vantaan käräjäoikeus (K)

- laamanni Juhani Mali, Pieksämäen käräjäoikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen tuomariliitto ry (K)

24.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Tuija Heino, Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein oikeus

- Palkansaajajärjestö Pardia ry

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys 20.4.2009.

28.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laamanni Heikki Nousiainen, Vantaan käräjäoikeus (K)

- förvaltningsutskottets ordförande Bo-Sanfrid Höglund, Svenska Finlands folkting (K)

- sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, Svenska Finlands folkting (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Lakimiesliitto ry

- professori Juha Lappalainen,

05.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriön muistio.

07.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriön lisämuistio.

Epävirallinen keskustelu

12.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, maa- ja metsätalousministeriö (K)

14.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

20.05.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 7/2009 vp

​​​​