HE 30/2011

HE 30/2011

eduskunnalle kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2011

Käsittely päättynyt 28.09.2011 StVM 3/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Erik Strömberg, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, Keva (K)

- kirkkoneuvos, kirkon keskusrahaston johtaja Leena Rantanen, Kirkkohallitus

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

- Kunta-alan unioni

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

- Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

- Palkansaajajärjestö Pardia ry

- Tekniikka ja Terveys KTN ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.09.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tehy ry

28.09.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 3/2011 vp

​​​​