HE 30/2013

eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa

Ministeriö: Puolustusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 06.03.2014 HaVM 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen, sisäasiainministeriö (K)

- tutkintaosaston päällikkö, komentaja Jari Ylitalo, Pääesikunta (K)

- Puolustusvoimien asessori Tuija Sundberg, Pääesikunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

Ei huomautettavaa:

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja, Poliisihallitus (K)

- lakimies Merja Maijala-Liljestrand, Tulli (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- suojelupoliisi (K)

- keskusrikospoliisi (K)

- Helsingin poliisilaitos (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- Suomen Asianajajaliitto (K)

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiamies Ari Pakarinen, Upseeriliitto ry (K)

- asiamies Ari Pakarinen, Päällystöliitto ry (K)

- valtakunnallinen pääluottamusmies Mika Oranen, Aliupseeriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Egzon Delija, Varusmiesliitto ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

- Rikosseuraamuslaitos (K)

- tietosuojavaltuutettu (K)

- korkein oikeus (K)

- Helsingin hallinto-oikeus (K)

- Helsingin hovioikeus (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Matti Tolvanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

22.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

27.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Varusmiesliitto ry (K)

04.12.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 22/2013 vp

05.12.2013

Epävirallinen keskustelu

10.12.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

- Keskusteltiin asian jatkokäsittelystä.

18.02.2014

Epävirallinen keskustelu

19.02.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

20.02.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

21.02.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- tarkistettu luonnos 21.2.2014

27.02.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Käsittelyn pohjaksi otettiin 21.2.2014 jaettu mietintöluonnos, HaVP 10/2014 vp, 3 §

28.02.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- mietintöluonnos 28.2.2014

06.03.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 5/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 08.11.2013 PeVL 27/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.04.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

20.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

- eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori Sakari Melander, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

01.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

06.11.2013

Epävirallinen keskustelu

- lausuntoluonnos

08.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen tohtori Juha Lavapuron ja professori Tuomas Ojasen liäselvitykset

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 27/2013 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 03.12.2013 LaVL 22/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

20.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Tommi Reen, Poliisihallitus (K)

- puheenjohtaja Egzon Delija, Varusmiesliitto ry (K)

- sotilas- ja koulutustoiminnan puheenjohtaja Juha Parkkonen, Reserviläisliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriön rajavartio-osasto (K)

- Rajavartiolaitoksen esikunta (K)

- tietosuojavaltuutettu (K)

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- hovioikeudenneuvos Merja Söderström, Helsingin hovioikeus (K)

- käräjätuomari Jaakko Hirsto, Helsingin käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- puolustusvoimien asessori Tuija Sundberg, Pääesikunta (K)

- komentaja Jari Ylitalo, Pääesikunta (K)

- puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- suojelupoliisi (K)

- Tulli (K)

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- komentaja, eversti Pekka Saariaho, Kaartin Jääkärirykmentti (K)

- professori Matti Tolvanen, (K)

- professori Dan Frände, (K)

08.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kainuun käräjäoikeus (K)

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

19.11.2013

Valmistava keskustelu

21.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

26.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

29.11.2013

Epävirallinen keskustelu

03.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 22/2013 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 07.11.2013 PuVL 12/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

- puolustusvoimien asessori Tuija Sundberg, Pääesikunta (K)

- komentaja Jari Ylitalo, Pääesikunta (K)

11.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Kimmo Hakonen, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- esittelijäneuvos Raino Marttunen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- joukko-osaston komentaja, eversti Pekka Saariaho, Kaartin Jääkärirykmentti (K)

- puheenjohtaja Harri Westerlund, Upseeriliitto ry (K)

- puheenjohtaja Ari Pakarinen, Päällystöliitto (K)

- puheenjohtaja Egzon Delija, Varusmiesliitto ry (K)

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylitarkastaja Jaakko Christensen, sisäasiainministeriö (K)

- apulaispäällikkö Olli Kolstela, Suojelupoliisi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rajavartiolaitos (K)

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tiedustelupäällikkö, prikaatikenraali Harri Ohra-aho, Pääesikunta (K)

- pääluottamusmies Mika Oranen, Aliupseeriliitto ry (K)

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

- toimialapäällikkö, varatuomari Kati Virtanen, Pääesikunta (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.11.2013

Yleiskeskustelu

07.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.2

Valmistunut:

- PuVL 12/2013 vp