HE 301/2014

HE 301/2014

eduskunnalle verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 03.02.2015 VaVM 40/2014 vp

Käsittelyvaiheet

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.12.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

03.02.2015

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 40/2014 vp

Verojaosto

16.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Harri Joiniemi, valtiovarainministeriö

- johtava asiantuntija Mia Keskinen, Verohallinto

- ylitarkastaja Kalle Hirvonen, Verohallinto

- laskentatoimen asiantuntija Mikael Kronholm, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Suomen Pankki

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- Finanssialan Keskusliitto (K)

20.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö (K)

- toimitusjohtaja Marika af Enehjelm, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) (K)

Ei huomautettavaa:

- Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän Keksuliitto EK ry, Veronmaksajain Keskusliitto

27.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriö (K).

03.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Esitelty mietintöluonnos

​​​​