HE 305/2014

eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.12.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.12.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 11.12.2014

Käsittely päättynyt 03.03.2015 SiVM 27/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

22.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektinjohtaja Lauri Kaira, Luovan työn tekijät ja yrittäjät Lyhty ry (K)

- lakimies Kirsi Salo, Tuotos ry - AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys (K)

- johtaja, lakiasiat Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- lakimies Jussi Mäkinen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry (K)

- lakiasiainjohtaja Katri Olmo, Yleisradio Oy (K)

27.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- Lisäykset aiempiin lasuuntoihin: Viestinnän Keskusliitto ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry

03.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Laura Tarhonen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- toimitusjohtaja Pekka Rislakki, Kopiosto ry (K)

- johtaja Marcus Wiklund, Sanoma Media Finland Oy (K)

- toiminnanjohtaja Sari Väänänen, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto - SEK ry (K)

- lakimies Mikko Raito, Elisa Oyj (K)

- yhteiskuntasuhdejohtaja Petra Wikström, MTV Oy (K)

- lakimies Jyrki Ojala, DNA Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- TeliaSonera (K)

- Kilpailu- ja kuluttajavirasto (K)

- Finnet-liitto ry (K)

- Teosto r.y. (K)

- Digita Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY ry:n lisäselvitys 29.1.2015

04.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

05.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto

Merkitty saapuneeksi

- Kopiosto ry:n lisäselvitys

06.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto SEK

10.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- Tuotos ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Journalistiliitto

13.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Jukka Liedes, Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys ry (K)

- OTT, kauppaoikeuden professori Rainer Oesch, Helsingin yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kirjailijaliitto ry

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari

27.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.03.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 17.02.2015 PeVL 64/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

03.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jorma Waldén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Rainer Oesch, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori, dosentti Riitta Ollila, (K)

Valmistava keskustelu

Epävirallinen keskustelu

Valmistava keskustelu

Pyydetty lisäselvitys:

- opetus- ja kulttuuriministeriöltä

06.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitykset

11.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

13.02.2015

Esitelty lausuntoluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

13.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

17.02.2015

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 64/2014 vp