HE 306/2010

laiksi maastoliikennelain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.12.2010 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.12.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 09.12.2010

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 09.12.2010

Käsittely päättynyt 12.04.2011

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Kirjaus

12.04.2011

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.