HE 309/2014

HE 309/2014

eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 06.02.2015 SiVM 20/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitussihteeri Aino Still, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Heikki Sederlöf, Opetushallitus (K)

- pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Aaro Harju, Vapaa Sivistystyö ry (K)

- pääsihteeri Mika Nirvi, Suomen kesäyliopistot ry (K)

- varapuheenjohtaja, rehtori Sannasirkku Autio, Kansalaisopistojen liitto KoL (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys 30.1.2015

06.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: