HE 31/2004

laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain 17 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 19.03.2004

Käsittely päättynyt 26.03.2004 MmVM 3/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

23.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lakimies Marica Twerin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

24.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

24.03.2004

Yleiskeskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

26.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Laurila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Esko Leinonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 3/2004 vp