HE 31/2013

HE 31/2013

eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 10.04.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn yhdistettyHE 53/2013

Hallintovaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 18.06.2013 HaVM 11/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Jari Rajanen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

17.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Suomen Kuntaliitto

- johtava lakimies Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja, rahoitussuunnittelu Allan Paldanius, Keva (K)

- osastojohtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- johtaja Riitta Särkelä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

21.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Hannu Katajamäki, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeuskansleri Jaakko Jonkan päätös 10.4.2013 kuntarakenneuudistuksen valmistelusta (OKV/5/21/2013 ym, OKV/381/1/2013 ja OKV/450/1/2013).

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

22.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaan kaupunki (K)

- kunnansihteeri Tuula Hyttinen, Tuusulan kunta (K)

- sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Kai Saarimaa, Salon kaupunki (K)

- kansliapäällikkö Oskari Auvinen, Pirkkalan kunta (K)

- kunnanjohtaja Arto Oikarinen, Ruskon kunta (K)

- kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aulis Nordberg, Utsjoen kunta (K)

- kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio, Utsjoen kunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

23.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jukka Weisell, Oulun kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki, Kouvolan kaupunki (K)

- kehitysjohtaja, vs. kunnanjohtaja Jarmo Kivineva, Kangasalan kunta (K)

- vt. talousjohtaja Jan Finne, Vaasan kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Ari Ranta-aho, Muuramen kunta (K)

- kunnanjohtaja Tanja Matikainen, Sulkavan kunta (K)

- professori Arto Haveri, (K)

- professori Aimo Ryynänen, (K)

24.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Tekniikka ja Terveys KTN ry (K)

- lakiasiainpäällikkö Mika Hämäläinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- järjestöpäällikkö Simo Kekki, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- työmarkkina-asiamies Juha Isoniemi, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (K)

- johtaja, kehittämisyksikkö Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, edustaen Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:tä (K)

- pääsihteeri Markus Österlund, Svenska Finlands folkting (K)

- hallintoasiain asiantuntija Kristina Beijar, Svenska Finlands folkting (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- saamelaiskäräjät (K)

- Kolarin kunta (K)

- Lieksan kaupunki (K)

- Sotkamon kunta (K)

28.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jari Stenvall, (K)

- yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo, (K)

- tutkija Ritva Pihlaja, (K)

- tutkija Siv Sandberg, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Itä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (K)

- kunnanjohtaja Matias Hilden, Puumalan kunta (K)

- OTK, yhteiskuntatieteiden maisteri Aulis Pöyhönen, (K)

- professori Juha Kinnunen, (K)

29.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntaliitto (K)

- maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto (K)

- maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto (K)

- maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto (K)

- kuntakehityspäällikkö Päivi Lintumäki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

- kaupunginsihteeri Anja Vallittu, Helsingin kaupunki (K)

- konsernilakimies Atte Malmström, Helsingin kaupunki (K)

30.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (K)

- johtaja Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (K)

- johtaja Göran Honga, Vaasan sairaanhoitopiiri (K)

- johtava ylilääkäri Tiina Perä, Seinäjoen terveyskeskus (K)

- kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, Tehy ry (K)

31.05.2013

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 53/2013 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kangasalan kunta (K)

04.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Petteri Orpo,

- sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän pj., kansanedustaja Jouni Backman,

- ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

05.06.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 11/2013 vp

06.06.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

07.06.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

11.06.2013

Merkitty saapuneeksi

- yliopistosairaanhoitopiirien johdon kannanotto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

- Hyväksyttiin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin laatima työsuunnitelma, liite.

Valmistava keskustelu

- Aloitettiin valmistava keskustelu sihteerin laatiman työskentelyrungon pohjalta täydennettynä lähidemokratialla, liite.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 10/2013 vp

12.06.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

13.06.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

14.06.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

14.06.2013

Epävirallinen keskustelu

- esiteltiin alustava luonnos 14.6.2013

Epävirallinen keskustelu

18.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 20/2013 vp

18.06.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys 18.3.2013.

18.06.2013

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys 18.6.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 11/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 18.06.2013 PeVL 20/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.04.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- johtava lakimies Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto (K)

- folktingssekreterare Markus Österlund, Svenska Finlands folkting (K)

- sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, Svenska Finlands folkting

- puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi, saamelaiskäräjät (K)

17.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Matti Niemivuo, (K)

- professori (emeritus) Aimo Ryynänen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

30.05.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 53/2013 vp

Valmistava keskustelu

04.06.2013

Merkitty saapuneeksi

- oikeuskanslerin kirjallinen selvitys

Jatkettu valmistava keskustelu

05.06.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

06.06.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

07.06.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

11.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

12.06.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

13.06.2013

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys 13.6.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

- alustava lausuntoluonnos

14.06.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

14.06.2013

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

18.06.2013

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 20/2013 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 04.06.2013 SiVL 11/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 53/2013 vp

Asian ilmoittaminen

11.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

24.04.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

17.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus (K)

22.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo, Vantaan kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Matti Soronen, Pyhäjoen kunta (K)

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtava lakimies Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- professori Liisa Keltikangas-Järvinen, (K)

- emeritusprofessori Pentti Meklin, (K)

24.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Jouni Vuontisjärvi, (K)

- rehtori Jussi Leponiemi, Ammattiopisto Lappia (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

31.05.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

04.06.2013

Merkitty saapuneeksi

- OKM:n ja OPH:n lisäselvitykset

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 11.04.2013

Käsittely päättynyt 07.06.2013 StVL 10/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 53/2013 vp

Asian ilmoittaminen

12.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

15.05.2013

Keskusteltiin asiasta.

17.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

21.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Tomas Häyry, Vaasan kaupunki (K)

- konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, Tampereen kaupunki (K)

- sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila, Heinolan kaupunki

- va. kansliapäällikkö Sinikka Malin, Heinolan kaupunki (K)

- talous- ja hallintojohtaja Minna-Marja Jokinen, KUUMA-seutu (K)

- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen, Someron kaupunki (K)

22.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonjohtaja Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Suomen Kuntaliitto

- johtava lakimies Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto (K)

- kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara, Savukosken kunta (K)

- johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (K)

- johtaja Riitta Särkelä, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry (K)

23.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (K)

- hallintoylilääkäri Erkki Kujansuu, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (K)

- yhtymäjohtaja Markku Puro, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä (K)

- terveysjohtaja Kati Myllymäki, Kouvolan kaupunki (K)

28.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo, kunta- ja sote-koordinaatioryhmä

- varapuheenjohtaja, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman, kunta- ja sote-koordinaatioryhmä

- professori Jussi Huttunen, (K)

- toimitusjohtaja Aki Lindén, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

30.05.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Finlands folkting

04.06.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.06.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 10/2013 vp