HE 310/2014

HE 310/2014

eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 06.03.2015 SiVM 30/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- johtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Emmi Virtanen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitusneuvos Toni Tuomainen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- johtaja Raakel Tiihonen, Opetushallitus (K)

05.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

12.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta, Kuntatyönantajat KT (K)

- puheenjohtaja Aki Holopainen, Yksityiskoulujen Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja (ma.) Minna-Marika Lindström, Sivistystyönantajat ry (K)

- toiminnanjohtaja Jaana Lehto, Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO (K)

- rehtori Markku Aunola, AMEO-verkosto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vammaisfoorumi ry

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

20.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Ari Pokka, Suomen Rehtorit ry (K)

- puheenjohtaja Reija Lepola, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Gun Marit Nieminen, Yksityisten ammatillisten oppilaitosten liitto YAOL ry (K)

- rehtori Mauri Ronimus, Iltakoulujen liitto IKLO ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

- Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry

- Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry

Merkitty saapuneeksi

- Yksityiskoulujen Liitto ry

25.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- selvitysmies Ole Norrback, (K)

- kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (K)

- rehtori Pirjo Kauhanen, Vaasan aikuiskoulutuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Lukiolaisten Liitto ry

- Suomen Urheiluopisto

- Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

- Finlands Svenska Lärarförbund FSL/OAJ

- Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf

- Lapuan kristillinen opisto

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys

26.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Tatja Karvonen, Peräpohjolan Opisto (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki (K)

- toiminnanjohtaja Ritva Saastamoinen, Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto (K)

- toimitusjohtaja, rehtori Juha Siivonen, Suomen Ilmailuopisto Oy (K)

- urheiluakatemiaohjelman johtaja Markus Kalmari, Suomen olympiakomitea (K)

27.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtion liikuntaneuvosto

04.03.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Helena Helenius-Lamminparras, Kallion lukio (K)

- rehtori Pirkko Majakangas, Helsingin kuvataidelukio (K)

- rehtori Hannu Rantala, Sibelius-lukio (K)

- hallitusneuvos Toni Tuomainen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Emmi Virtanen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

- Avia College, Finavia Oyj

- AEL, Elinkeinoelämän koulutuspalvelut

05.03.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.03.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 06.02.2015 PeVL 60/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

23.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Virpi Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitusneuvos Toni Tuomainen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitusneuvos Janne Öberg, opetus- ja kulttuuriministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

28.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Eija Mäkinen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys

30.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.02.2015

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Pyydetty lisäselvitys:

- opetus- ja kulttuuriministeriöltä

06.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys

Jatkettu yleiskeskustelu

- tarkistettu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 60/2014 vp

​​​​