HE 312/2014

eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 10.12.2014

Käsittely päättynyt 05.03.2015 MmVM 33/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Janne Pitkänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, Suomen riistakeskus (K)

- tutkimusprofessori Ilpo Kojola, Luonnonvarakeskus (K)

- koulutuspäällikkö Ere Grenfors, Suomen Metsästäjäliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

29.01.2015

Päätetty jatkokäsittelystä.

- päätettiin kutsua maa- ja metsätalousministeriö.

03.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

05.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, maa- ja metsätalousministeriö

- toiminnanjohtaja Matti Törrönen, Lieksan riistanhoitoyhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi

- MMM:n lisäselvitys (K)

13.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.02.2015

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

24.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 20.2.

26.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 20.2.

27.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Leena Mäkipää, oikeusministeriö

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 20.2.

03.03.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 20.2.

04.03.2015

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

05.03.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 33/2014 vp