HE 313/2010

laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.12.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 20.12.2010

Käsittely päättynyt 18.02.2011 LiVM 27/2010 vp LiVP

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.01.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Maija Ahokas, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tuomo Suvanto, valtiovarainministeriö (K)

- osastoesiupseeri Ahti Kurvinen, puolustusministeriö (K)

- ylitarkastaja Reijo Lahtinen, sisäasiainministeriö (K)

- komentajakapteeni Petteri Leppänen, sisäasiainministeriö

- everstiluutnantti, apulaisosastopäällikkö Kimmo Hyvärinen, Ilmavoimien Esikunta (K)

- osastonjohtaja Matti Tupamäki, Liikenteen turvallisuusvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Kilpailuvirasto (K)

- FinnComm Airlines (K)

20.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Samuli Haapasalo, Finavia Oyj (K)

- suunnittelupäällikkö Pekka Vuori, Finnair Oyj (K)

- puheenjohtaja Juhani Haapasaari, Ilmailualan Unioni IAU ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys Finavian varautumisvelvollisuudesta

27.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Maija Ahokas, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.02.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 27/2010 vp